چشم ها را باید شست . . .

جملات زیبا از آثار فلورانس اسکاول شین
نویسنده : سیاوش - ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

-- جز تردید و هراس هیچ چیز نمیتواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مراد دلش فاصله ایجاد کند.

-- اگر کسی موفقیت بطلبد اما اوضاع را برای شکست آماده کند دچار همان وضعی خواهد شد که برای آن تدارک دیده.

-- درست هنگامی که انسان کوچکترین نشانه ای از آنچه طلبیده است نمی بیند باید برای آن تدارک ببیند.

-- اغلب پیش از موفقیت بزرگ،اندیشه های عذاب دهنده می آیند.

-- انسان تنها آن چیزی را می تواند به دست آورد که خود را در حال ستادن آن ببیند.

-- معمولا" درست پیش از کامیابی عظیم ،دلسردی و شکست ظاهری از راه می رسد.

-- به دلیل قدرت تموجی و نفوذ طیفی کلام هر آنچه آدمی بر زبان آورد همان را به سوی خود جذب خواهد کرد.

-- تنها به سه منظور جرات کنید کلامتان را بکار ببرید: برای طلب شفا،برکت و سعادت.

-- هر آنچه آدمی درباره دیگران بگوید درباره او خواهند گفت.

-- هر آنچه آدمی برای دیگری آرزو کند همانا برای خود آرزو کرده است .


 
comment نظرات ()